BurgerBrink

Home


BurgerBrink is bij de start in 2012 vooral werkzaam geweest op het terrein van de arbeidsverhoudingen. Gaandeweg is het werk steeds meer gericht op de ontwikkel- en veranderkracht van mens en organisatie.

Ik heb dat in de afgelopen jaren vooral gedaan bij en met (sport-) verenigingen. Daar heb ik hun meegenomen in de bepaling van een visie op de toekomst en ben verder gegaan met het daadwerkelijk in beweging brengen van mensen in de organisatie via leiderschap- en dialoogtrajecten.

In de individuele ontwikkeling heb ik een programma ontwikkeld en uitgevoerd voor sportprofessionals. Dit programma heeft betrekking op de professionele ontwikkeling in het vak, de strategische ontwikkeling van de organisatie, de persoonlijke ontwikkeling en de ‘sportieve’ dialoog. Ik zoek daarbij altijd naar een koppeling met de dagelijkse praktijk en voldoende ruimte voor individuele ontwikkeling.

Ik ben in loondienst ruim vijfentwintig jaar werkzaam geweest op het brede terrein van de arbeidsverhoudingen. De laatste jaren werk ik als zelfstandige; voor de ontwikkeltrajecten heb ik veel in nauwe samenwerking met adviesbureau BRUG8 gewerkt. In al deze functies heeft voor mij de mens centraal gestaan.

‘Ik geloof vol overtuiging dat mensen het verschil maken. Niet ieder mens is hetzelfde en niet iedere situatie is hetzelfde. Waar mensen bijeenkomen, is er actie. Ik geloof niet in de ‘eenheidsoplossing’, wel in het unieke. En het unieke van en voor de mens is de ‘menselijke maat’. Ik geloof ook sterk in een directe relatie met de praktijk. De leerervaring van mensen is daar veruit het hoogst, naast aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Ik heb mijn filosofie in diverse functies mogen toepassen: van manager op een groot secretariaat, kwestiebehandelaar voor werknemers, vakbondsbestuur bij cao-onderhandelingen, manager van een regiokantoor met professionals, projectleider van een servicedesk, hoofd P en O van een bedrijf met 500 werknemers naar directeur van een werkgeversorganisatie. En nu dus al weer jaren als zelfstandig adviseur. ‘

Ik wil ook graag aansluiting blijven zoeken bij de ontwikkelingen in de samenleving. Ik geef daarom onder andere les aan de Sportmanagement opleiding (Sportkunde) aan de Haagse Hogeschool in de vaardigheidstraining onderhandelen. Eerder hield ik mij daar ook met het vak politiek en sport en gemeentelijk sportbeleid bezig. Ik ben verder drie jaar hoofdredacteur geweest van het blad Sportbestuur en Management. En ik doe gelukkig nog vele andere dingen.


Diensten

Wilt u weten op welke terreinen BurgerBrink u van dienst kan zijn dan kan het Overzicht van diensten nuttig zijn, u kunt ook op de hoofdonderwerpen, Organisatie, Mens, Dialoog, verder kijken. Vanuit mijn filosofie dat mensen het verschil maken, werk ik in vrijwel in al mijn werk samen met andere collega’s in mijn werkveld. Ik maak gebruik van hun expertise en van hun energie, om uiteindelijk samen een nog beter dienstverlening te krijgen.BURGerBrink

De naam Burgerbrink De naam Burgerbrink

‘De naam BURGerBrink komt van een plekje achter een boshuisje, waar eerst vooral rommel lag, maar wat ik met bescheiden en meest bestaande middelen heb omgevormd naar een plaats die met wat fantasie een ‘brink’ genoemd kan worden. Gekscherend zeggen wij thuis de BURGerBrink. En het is een mooi motto van wat ik wil: eenvoud, mensen bij elkaar brengen, verbinden, creativiteit benutten en vooral aan de slag!’


Overzicht van Diensten Overzicht van Diensten

Advies over toekomst organisatie en organisatiekracht

Interim-management

Projectleider

Tijdelijke ondersteuning/coaching aan management bieden

Ontwikkelen en (mede)uitvoeren van opleidingstrajecten

Individuele begeleiding

Persoonlijke ontwikkeling

Onderhandelaar

Ondersteuning en advies bij sociale plannen

Onderhandelaar

Trainer/Opleider dialoog en onderhandelingen

Conflicthantering, bemiddelaar

In de praktijk werk ik ook als dagvoorzitter of gesprekleider en natuurlijk zijn diensten op maat mogelijk!


linked

acebook

Tel: 06 512 162 99

KvK: 54174228
BTW: NL073371476B01
IBAN: NL51INGB0004815831
Ten name van Burgerbrink
WaddinxveenSamenwerking:

Karin van der Maat

Wilco Huisman